Uw attentie SVP

Geniet net als ruim 1000 voorgangers van de fietsritjes met uw kind(eren), veilig, gezellig en makkelijk.
Voor de wet zijn we verplicht je het volgende te melden, dit doen we dan bij deze niet alleen omdat we het verplicht zijn, maar ook om je gewoon goed te informeren.

Volgens de RVV (verkeerswet) geldt het volgende:

Lid1:
Tijdens deelname aan het verkeer zitten bestuurders en passagiers op de voor hen bestemde plaatsen.

Lid2:
Lid1 is o.a. niet van toepassing op staande passagiers in bussen.

Lid3:
In afwijking op het eerste lid worden op fietsen en bromfietsen passagiers jonger dan 8 jaar alleen vervoerd indien zij zijn gezeten op een doelmatige en veilige voorziening met voldoende steun voor rug, handen en voeten.


Nu zijn de leden 2 en 3 latere aanvullingen,

Momenteel zijn wij bezig omtrent een aanvulling met betrekking tot het Fietsplankje te krijgen. Wij zijn van mening dat Het Fietsplankje even veilig is als de reeds gemaakte uitzonderingen en tevens willen we meenemen dat Het Fietsplankje wellicht ongelukken kan voorkomen, doordat:

·         Het kind in geval van nood zelf de juiste kant op kan springen

·         Het zwaartepunt van de fiets lager komt te liggen, dit verhoogt het evenwicht en verminderd de kans op omvallen

·         Door de geintegreerde anti-slip noppen is uitglijden geen issue op Het Fietsplankje

·         Het kinds kan ‘instappen’ nadat u zelf stevig op de fiets zit

 

In de wet zijn meerdere hiaten omtrent vervoersmiddelen, dit kunnen stepjes zijn maar ook loopfietsen zijn hierin niet duidelijk omschreven.

 

Er zijn diversen gesprekken gevoerd met ambtslieden in diversen regio's. Wettelijk gezien zou er gehandhaafd kunnen worden hierop, dan zou er een boete kunnen volgen van € 45,-.  Meerdere ambtslieden geven aan hier niet op te gaan handhaven mede door de complexiteit van deze issue.

In de Nederlandse Warenwet wordt er ruimte overgelaten voor nieuwe vindingen. Het Fietsplankje valt hier onder andere onder, hier is simpelweg nog geen regeling voor is getroffen.

Wij worden ondersteund door zeer enthousiaste gebruikers en er is slechts éénmaal bekend waar Het Fietsplankje betrokken is bij een valpartij. Volgens de gebruiker was dit niet te wijten aan Het Fietsplankje en de desbetreffende gebruikster gaat gewoon verder met het vervoer van de kinderen op Het Fietsplankje. 

In doemscenario's zijn er situaties denkbaar waarbij Het Fietsplankje wel tot letsel kan leiden. Het voelt als onze plicht u dit wel mee te geven en u hier op te wijzen.

Anderzijds, überhaupt het deelnemen aan het verkeer is niet zonder risico. 

Wanneer u hier geen positief gevoel bij heeft of u door bovenstaand getriggerd bent om het ‘op safe’ te spelen dan zijn er nog vele andere manieren om kinderen te kunnen vervoeren. 

Laat in je keus om wel of niet gebruik te maken van dit mooie product bovenstaande doordringen en geniet van het zeer plezierige gebruik van Het Fietsplankje. De kinderen zullen vechten om een plekje.

Fietsplankje